Header-Governance

Governance

Achmea Morgages is een handelsnaam van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Syntrus Achmea Real Estate & Finance is een 100%-dochteronderneming van Achmea B.V. In 2015 heeft de AFM aan Syntrus Achmea Real Estate & Finance een vergunning verleend in het kader van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).

 

Three lines of defence

De risico governance van Syntrus Achmea Real Estate & Finance is ingericht volgens het 'Three Lines of Defence' model.

Customer Due Diligence

Syntrus Achmea helpt om witwassen, fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Wij zijn gericht op een integere bedrijfsvoering en willen voorkomen dat wij zakendoen met frauduleuze en criminele partijen. Om te weten met wie wij zakendoen, voeren wij een Customer Due Diligence (CDD) onderzoek uit.

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), identificeren wij al onze zakelijke relaties, verifiëren de identiteit en onderzoeken periodiek de zakelijke relatie: het ‘ken-uw-klant principe’. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, kunnen wij vragen om bepaalde gegevens en documenten. 

 

Afhankelijk van de aard van de zakelijke relatie en het type onderneming kan het gaan om de volgende documenten:   

  • Ingevulde Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n), ook wel Ultimate Benificiary Owner(‘s) of UBO‘s. Download hier een UBO-verklaring.
  • Een kopie identiteitsbewijs van de in de UBO-verklaring aangewezen uiteindelijke belanghebbende(n). Let er op dat u dit veilig aanlevert, door middel van het afdekken of doorstrepen van het BSN (burgerservicenummer) en de pasfoto.
  • Een recent (niet ouder dan 12 maanden) organogram van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de organisatie ondertekend door een bevoegd persoon binnen de organisatie. Klik hiervoor een voorbeeld van een organogram. 
  • Een kopie van de laatste statutenwijziging tezamen met de doorlopende tekst. 
  • Een vennootschapsovereenkomst, lijst van vennoten/commandieten die voor 10% of meer zijn gerechtigd op de winst van de organisatie.
  • Een ondertekend en van datum voorzien kopie uit het aandeelhoudersregister waaruit blijkt wie de huidige aandeelhouder(s) zijn.   

Wij gaan zorgvuldig met de gegevens van onze klanten om. De ter beschikking gestelde gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt.

Wilt u meer weten over de verwerking van uw gegevens of wat uw rechten zijn? Lees dan de Privacy Statement op onze website. 

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met uw Syntrus Achmea contactpersoon.