Header-ESG

ESG

Achmea Mortgages is een handelsnaam van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Syntrus Achmea kiest voor duurzame investeringen met financieel én maatschappelijk rendement. Een goed beleid op het gebied van ESG (Environmental, Social en Governance) is daarbij onmisbaar. Geen mooie woorden, maar heldere keuzes. Op basis van concrete doelstellingen. Beleggen met betekenis doen we met oog voor mens, milieu en maatschappij. Investeren in duurzaam vastgoed en hypotheken is voor ons dé manier om op de lange termijn een stabiel financieel rendement in combinatie met maatschappelijke impact voor onze klanten te realiseren en risico's te minimaliseren. Ons ESG-beleid is een belangrijk onderdeel van onze strategie. Daarmee werken wij voor onze klanten (en hun klanten) aan een gezonde financiële basis en een aantrekkelijke leefomgeving.

ESG Strategie Syntrus Achmea 2020 - 2030

Lees meer over onze ESG strategie en onze concrete doelstellingen in dit boekje

ESG Report

Jaarlijks informeren wij u over de voortgang van de 20 doelstellingen uit onze ESG Strategie. Waar hebben wij aan gewerkt en welke mijlpalen zijn er bereikt? U ziet hieronder onze meest recente uitgave.

    Ideeën of suggesties om Beleggen met Betekenis nog meer inhoud te geven? Mail naar esg@achmea.nl

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Recent is er nieuwe Europese wet- en regelgeving van kracht geworden die financiële marktpartijen verplicht om aan te geven hoe zij in hun beleggingen omgaan met duurzaamheid. Deze verplichtingen zijn verwoord in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR is onderdeel van een breder palet aan Europese wetgeving voor de financiële sector. Doel van deze wetgeving is om kapitaal te mobiliseren voor het realiseren van de Europese Green Deal, waarin gestreefd wordt naar een duurzame economie. Deze doelstellingen worden in een omvangrijk pakket van duurzaamheidswetgeving in verschillende fasen gerealiseerd. Ook de SFDR wordt in fasen geïmplementeerd, te weten Level 1 en Level 2. 

Met ingang van 10 maart 2021 is Level 1 van de SFDR van kracht. Met ingang van die datum voldoet Syntrus Achmea aan de verplichtingen die voortvloeien uit Level 1.

Andere relevante onderdelen van de SFDR en gerelateerde wetgeving zoals de Taxonomieverordening treden gefaseerd in werking vanaf 1 januari 2022. De SFDR level 2 verplichtingen zijn per 1 januari 2023 van kracht. Met ingang van die datum voldoet Syntrus Achmea aan de verplichtingen die voortvloeien uit Level 2.

Hoe integreren wij duurzaamheidsrisico’s in beleggingen?

Syntrus Achmea gelooft in duurzaamheid als basis voor een goed en stabiel rendement. Daarom integreren wij duurzaamheidsrisico’s in onze beleggingsbeslissingen en dienstverlening. 

De doorvertaling van de nieuwe eisen naar de verschillende producten en diensten van Syntrus Achmea betekent dat vrijwel alle producten ecologische en/of sociale kenmerken bezitten en dat praktijken op het gebied van goed bestuur worden gevolgd.
Wij maken gebruik van verschillende meetmethoden om te bepalen hoe duurzaam onze beleggingen zijn en informeren onze klanten hierover middels diverse (fonds)rapportages. 

Vanzelfsprekend houden we in ons beleid rekening met toekomstige eisen waaraan wij en onze opdrachtgevers moeten voldoen.

De volledige beschrijving van de wijze waarop Syntrus Achmea duurzaamheidsrisico’s integreert in beleggingsbeslissingen is te lezen in het document Integratie duurzaamheidsrisico's in beleggingen.        

Informatie over de wijze waarop wij omgaan met duurzaamheid in ons beloningsbeleid vindt u hier.

Hoe gaan wij om met ongunstige effecten op duurzaamheid?

Als vermogensbeheerder houden wij rekening met de ongunstige effecten van onze beleggingen op de wereld. Wij kunnen hiermee het verschil maken voor toekomstige generaties. 

Op basis van onze lange termijn ESG-strategie maken wij de negatieve effecten van onze vastgoed- en hypotheekbeleggingen op duurzaamheidsfactoren inzichtelijk. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, respect voor de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. De verkregen inzichten nemen we mee in onze overwegingen om investeringen te doen. Zo passen onze portefeuille- en fondsbeheerders op basis van de ESG-strategie verschillende ESG-doelen toe op de portefeuilles die zij beheren en nemen deze doelen op in de portefeuilleplannen.

Meer informatie hierover voor onze hypotheekbeleggingen is te vinden in onze Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren van hypotheken

Onze ESG thema's 2020 - 2030

In ons ESG beleid hebben we voor de periode tot 2030 4 thema’s geformuleerd:

  1. Investeren in de wereld van morgen
  2. Relaties met stakeholders intensiveren
  3. Optimale dienstverlening en producten
  4. Stimuleren van innovatie

Onze ESG strategie kent 5 pijlers die volgen uit de bedrijfsstrategie van Syntrus Achmea Real Estate & Finance:

  1. Wij willen een positieve impact hebben op de samenleving door te investeren in leefbare steden.
  2. Voor beleggers realiseren wij maatschappelijk én financieel rendement.
  3. Wij bieden onze medewerkers een dynamische, duurzame en gezonde werkplek.
  4. Wij staan voor aantrekkelijk en duurzaam vastgoed.
  5. Wij hebben een goede reputatie als duurzame hypotheekverstrekker. 

 

ESG thema's 2020 - 2030

Onze ESG thema's worden toegelicht in de volgende video:

ESG Update - kwartaal nieuwsbrief

Vanaf 2020 brengen wij elk kwartaal een ESG update uit met informatie, cijfers en feiten over onze projecten en inspanningen op ESG gebied.